Contact

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi, vui lòng sử dụng địa chỉ email được cung cấp trong thông tin pháp lý.

Tại thời điểm này, chúng tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi không phải là nhà sản xuất sản phẩm và do đó chúng tôi không thể cung cấp thông tin về ngày hoặc đơn đặt hàng cụ thể.

Chúng tôi chỉ là những người thử nghiệm các sản phẩm và tác giả kiểm tra sản phẩm và ghi lại trải nghiệm của họ và / hoặc trải nghiệm chung trên Internet.

Cảm ơn bạn rất nhiều